Over Dorpsmarketing Oegstgeest

Dorpsmarketing Oegstgeest is de marketingorganisatie voor Oegstgeest. Sinds augustus 2017 houdt de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest (DO) zich bezig met het profileren en promoten van Oegstgeest bij bestaande en potentiële bewoners, bedrijven en bezoekers. Onze belangrijkste doelen zijn: meer economische en sociaal-culturele activiteiten te creëren, het beste in de eigen gemeenschap naar boven te halen, de dorpscultuur te versterken en de lokale economie te bevorderen. Dat is vastgelegd in de statuten van de stichting.

In samenwerking met publieke en private partijen, willen we Oegstgeest op een eenduidige en consistente manier op de kaart zetten. Dit doen we door: 

  • Een coördinatiepunt te zijn, verbindingen te creëren en kansen te benutten
  • Samen te werken met partners zowel binnen het dorp als in de regio.
  • Het bewaken en uitdragen van de Oegstgeester identiteit.
  • Hoogwaardige belevingen te organiseren.

Onze concrete plannen hebben we beschreven in het meerjaren beleidsplan en in het marketingplan ‘Terug naar Oegstgeest’ 2018-2020. Hierin leest u hoe we komende jaren trachten onze doelstellingen waar te maken langs verschillende thema’s:

  • Oegstgeest top 10 woongemeente
  • Terug naar Oegstgeest
  • Oegstgeest schrijversdorp
  • Herman Boerhaave (2018-2019)
  • Kom nog eens terug (2020-2021)
  • ProfessorenRijk (2022-2023)

In het eerste jaar van haar bestaan heeft Dorpsmarketing Oegstgeest hard gewerkt aan het opbouwen van de organisatie. Daarnaast heeft zij meteen haar visitekaartje afgegeven met de organisatie van de succesvolle Wolkersweken in oktober 2017, een aantal andere evenementen en de productie van een aantal wandelroutes. Lees hier het eerste halfjaarverslag.